Tại SRON, tất cả các thiết kế kỹ thuật đều được đảm bảo tính khoa học và chính xác.

SRON đã đạt được một số bằng cấp và giấy phép trong ngành công nghiệp silo, chẳng hạn như chứng chỉ năng lực doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép cấp hai quốc gia và chứng chỉ năng lực doanh nghiệp xây dựng. Đồng thời, SRON tập trung vào nghiên cứu và phát triển khoa học và có hơn 40 bằng sáng chế được Cục Sở hữu Trí tuệ Nhà nước cho phép.

Giấy phép kinh doanh pháp nhân công ty

Giấy phép Sản xuất An toàn

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Trung tâm công nghệ doanh nghiệp Hà Nam

Chứng nhận Công ty Xây dựng EPC

ISO9001

ISO14001

ISO45001

Chứng nhận Xếp hạng Tín dụng Doanh nghiệp-AAA

TUV Certification

SGS Certification

Chứng nhận hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ

Phó chủ tịch Phòng Thương mại Hà Nam của CCOIC

Giám đốc Hiệp hội nhân dân Hà Nam vì tình bạn với nước ngoài

Thành viên Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử

Giám đốc Đơn vị Liên minh Chiến lược Đổi mới Hậu sản xuất Thực phẩm

Top 10 thương hiệu Silo

Chứng chỉ từ CCPIT

Quasi Gazelle Enterprise

National Technological SMEs

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế