SRON giành được giải thưởng danh dự của "Quasi Gazelle Enterprise"

Các loại silo

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2021, Công viên Khoa học Đại học Quốc gia tỉnh Hà Nam đã tài trợ và tổ chức “Diễn đàn Doanh nghiệp 2020” một cách trọng thể. Công ty chúng tôi đã được mời tham dự buổi lễ.

Bảy giải thưởng đã được trao tại diễn đàn doanh nghiệp xuất sắc này, bao gồm doanh nghiệp chống dịch xuất sắc năm 2020, doanh nghiệp tốt nghiệp xuất sắc, doanh nghiệp gần Gazelle, doanh nghiệp thống kê xuất sắc, doanh nghiệp ươm tạo xuất sắc, tổ chức dịch vụ xuất sắc và trợ giảng khởi nghiệp xuất sắc.

Wen Peng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Silo Hà Nam SRON (thứ 3 bên trái) giành được trái phiếu doanh nhân

Công ty chúng tôi đã được khen thưởng là "Doanh nghiệp Quasi Gazelle" của Công viên Khoa học Đại học Quốc gia tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, tại buổi lễ đổi ngôi của câu lạc bộ doanh nhân, chúng tôi ra đầu tiên và được khen thưởng là “Công ty phó chủ nhiệm” của Công viên Khoa học Đại học Quốc gia thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân tỉnh Hà Nam.

Hai giải thưởng danh dự, thể hiện sự trưởng thành, phát triển và thành tựu của doanh nghiệp, là sự đánh giá cao của chính phủ và xã hội. Nó thể hiện đầy đủ những ý tưởng hoạch định và bố trí chiến lược đúng đắn của lãnh đạo công ty. Đó cũng là sự động viên và ghi nhận sự cố gắng của mọi nhân viên. Trong tương lai, SRON sẽ lấy đây làm động lực để tiếp tục tăng cường nỗ lực R & D cho sự đổi mới nhằm tạo ra nhiều thành tựu to lớn hơn nữa!


(Doanh nghiệp Gazelle: doanh nghiệp tăng trưởng cao. Phạm vi: lĩnh vực công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của quốc gia và của tỉnh; đồng thời phải là các doanh nghiệp công nghệ cao vừa và nhỏ phát triển nhanh, có tiềm năng trở thành doanh nghiệp “kỳ lân”.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *